Biobased

Biobased bouwen is een manier van bouwen die op de natuur gebaseerd is. Een Biobased economie is gebaseerd op groene grondstoffen, oftewel biomassa. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie worden niet of zo min mogelijk gebruikt. 

Procestechniek

Procestechniek is het omzetten van grondstoffen naar een eindproduct. Bijna alles om je heen is gemaakt door procestechniek. Tijdens dit keuzevak krijg je inzicht in productieprocessen. Ook krijg je inzicht in de chemie die komt kijken bij procestechniek.

Wat leer je bij dit keuzevak?

Welke opleiding wil jij gaan doen?

  • Procestechniek (MBO2)
  • Procesoperator A (MBO2)
  • Procesoperator B (MBO3)


Video: MBO proces techniek

Duurzame energie

Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld: zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Je maakt kennis met apparaten, zoals zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en windmolens. Ook leer je hoe deze apparaten geplaatst worden en hoe je metingen kunt verrichten.

Wat leer je bij dit keuzevak?

Welke opleiding wil jij gaan doen?

  • Specialisatie water en energie (MBO4) 
  • Adviseur duurzame leefomgeving (MBO4)


Video: 10 vormen van duurzame energie
Video: Hoe ziet een windmolen er aan de binnenkant uit?

Drinkwater & Sanitair

Je staat er misschien niet bij stil maar we drinken, koken, wassen, douchen

en gaan naar het toilet en gebruiken dagelijks watervoorzieningen. Bij dit keuzevak ga je een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen en maken.

Wat leer je bij dit keuzevak?

Welke opleiding wil jij gaan doen?

  • Monteur gas/warmte en waterdistributie (MBO2)
  • Eerste monteur gas/warmte en waterdistributie (MBO3)
  • Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties (MBO3)


Video: Werken in de installatie techniek