Bouw & Utiliteit

Onder utiliteit vallen gebouwen met een bepaald nut. Een kantoor is een voorbeeld van utiliteitsbouw, maar ook overheidsgebouwen, zoals een gemeentehuis vallen onder utiliteit. Daarnaast worden grote zorginstellingen ook tot de utiliteit gerekend. Utiliteitsgebouwen hebben geen woonbestemming.

Bouwproces en bouwvoorbereiding

 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

 •       Een kleinschalig bouwproject voorbereiden 
        en het bouwproces organiseren 
 •       Maatvoeren en uitzetten 
 •       Profielen en kozijnen stellen 


NIET VOOR BWI LEERLINGEN

Bouwen vanaf de fundering

 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen:

 •       Een bekisting voor een strokenfundering 
        en een PS-systeembekisting maken
 •       Een halfsteensmuur metselen
 •       Isolatiematerialen verwerken
 •       Veilig werken op steigers en ladders


NIET VOOR BWI LEERLINGEN


Hout en meubelverbindingen

 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

 Onderwerpen: 

 • Werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken
 • Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare        elektrische-, pneumatische en niet-aangedreven   handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

 

NIET VOOR BWI LEERLINGEN

Schoonmetselwerk 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen: 

 •       Constructieve oplossingen in halfsteensmuren maken
 •       Metselwerk uitvoeren

 

Tegelzetten voor het vmbo 


Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen: 

 •       Voorbehandelen van de ondergrond en veilig werken
 •       Uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk
 •       Uitvoeren van eenvoudig vloertegelwerk
 •       Uitvoeren van diverse snijwerken

 

Daken en kapconstructies van hout 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen: 

 •    Werkzaamheden voorbereiden voor het aanbrengen van 

daken en kapconstructies

 •       Constructies maken voor platte daken en de dakrand afwerken
 •       Constructies maken voor hellende daken, afdichten en afwerken


Scheidingswanden 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen: 

 •       Aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels
 •       Een metal-stud scheidingswand met kozijn monteren, afwerken 
        en demonteren
 •       Een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen 
        en beplating en of beglazing monteren en demonteren

 

Wand afwerking 


Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken. 

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen:     

 •       Een dunpleister aanbrengen gipspleister op 
        metselwerk en afwerken met sierpleister
 •       Aanbrengen sierpleister met figuur en stucstop op     dunpleister
 •       Aanbrengen van behang