Bouw & Utiliteit

Onder utiliteit vallen gebouwen met een bepaald nut. Een kantoor is een voorbeeld van utiliteitsbouw, maar ook overheidsgebouwen, zoals een gemeentehuis vallen onder utiliteit. Daarnaast worden grote zorginstellingen ook tot de utiliteit gerekend. Utiliteitsgebouwen hebben geen woonbestemming.

Deze keuzevakken zijn niet voor MAVO

Bouwproces en bouwvoorbereiding

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Wat ga je allemaal doen?

 • Een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren
 • Maatvoeren en uitzetten
 • Profielen en kozijnen stellen
Bouwproces-en-bouwvoorbereiding
fundering

Bouwen vanaf de fundering

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen:

 • Een bekisting voor een strokenfundering
  en een PS-systeembekisting maken
 • Een halfsteensmuur metselen
 • Isolatiematerialen verwerken
 • Veilig werken op steigers en ladders

NIET VOOR BWI LEERLINGEN

Hout en meubelverbindingen

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Wat ga je allemaal doen?

Onderwerpen:

 • Werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken
 • Hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische en niet-aangedreven   handgereedschappen en houtbewerkingsmachine

NIET VOOR BWI LEERLINGEN

Hout-en-meubelverbindingen
schoonmetselaar

Schoonmetselwerk 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Onderwerpen:

 •       Constructieve oplossingen in halfsteensmuren maken
 •       Metselwerk uitvoeren

Tegelzetten voor het vmbo 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Onderwerpen: 

 •       Voorbehandelen van de ondergrond en veilig werken
 •       Uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk
 •       Uitvoeren van eenvoudig vloertegelwerk
 •       Uitvoeren van diverse snijwerken
dakwerken

Daken en kapconstructies van hout

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Onderwerpen:

 •    Werkzaamheden voorbereiden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies
 •       Constructies maken voor platte daken en de dakrand afwerken
 •       Constructies maken voor hellende daken, afdichten en afwerken

Scheidingswanden

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Onderwerpen: 

 •       Aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels
 •       Een metal-stud scheidingswand met kozijn monteren, afwerken
  en demonteren
 •       Een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen
  en beplating en of beglazing monteren en demonteren
gipswanden
Wand-afwerking

Wand afwerking 

Tijdens dit keuzevak leer je de basis van bouwtechnieken.

Onderwerpen:   

 •       Een dunpleister aanbrengen gipspleister op
  metselwerk en afwerken met sierpleister
 •       Aanbrengen sierpleister met figuur en stucstop op dunpleister
 •       Aanbrengen van behang